Pension – Tjänstepension

Oj, tjänstepension… Jag vet knappt var jag ska börja? Det är svårt att skriva om tjänstepension då det skiljer så mycket men samtidigt är så likt. Här ovan ser ni min morfar och min son. Morfar, nu 89 år, och har levt som pensionär länge!

Där kan du ha flera olika pensionsbolag/försäkring om du har varit anställd på flera olika ställen. Det här är ofta reglerat via ett kollektivavtal och det är arbetsgivaren som betalar in den här delen av din pension. Den kan du börja att plocka ut redan vid 55 års ålder.

Enligt pensionsmyndigheten så har ca nio av tio anställda tjänstepension. Du som anställd, eller blivande anställd på ett företag, bör kolla upp om det finns, eller, om det finns möjlighet att företaget betalar in tjänstepension för dig. Fackförbund har ofta förhandlat fram tjänstepension via ett kollektivavtal som är tecknat med företaget.

Tjänstepension betalar din arbetsgivare in till ett tjänstepensionsbolag, den blå delen av pensionspyramiden.

Tjänstepension finns alltid om du arbetar inom kommun, region eller statligt. Jobbar du hos en privat arbetsgivare måste du kolla upp detta. Framförallt mindre privata arbetsgivare som saknar kollektivavtal.

Utöver högre pensionsutbetalning, än om du bara skulle få den allmänna pensionen utbetald, så finns det fler fördelar med tjänstepension. Där i finns det skydd som sjukförsäkring och efterlevandeskydd. Här kan du behöva göra aktiva val men det kan också påverka utbetalningarna till dig när du ska plocka ut pengarna..

Kontrollera hur mycket som betalas in till din tjänstepension.

Jag har Alecta som tjänstepensionsbolag. Jag går under ITP1 ålderspension som gäller för oss födda 1979 och senareDet vill säga, från och med att jag fyllde 25 år började min arbetsgivare att betala in till min ålderspension. Det gör de fram till att jag fyller 65 år, vill jag jobba längre kan jag göra en överenskommelse med min arbetsgivare om att de ska betala in till ålderspensionen även efter att jag har fyllt 65 år. 

Jag som har ITP1 eller ITP2, beroende på när du är född, kan göra ändringar på Collectum. Där kan jag flytta hälften av mina besparingar till något fondkonto där jag själv kan välja vilka fonder (begränsat antal) jag tror kommer att kunna förvalta mina pengar bättre än den traditionella försäkringen. Beroende på hur riskvillig man är då den här delen, den traditionella försäkringen, är mer säker men om du väljer en fond har möjlighet att få större avkastning. Ju längre tid du har till pension, desto större risker kan du ta. När du närmar dig pension skulle jag lägga tillbaka pengarna i den traditionella försäkringen. Kolla vad som gäller för din tjänstepension.

Räkneexempel; tjänar jag 45 000kr/månad betalar min arbetsgivare in 4,5% av min månadslön upp till 42 625kr/månad. Resterande 2 475kr/månad betalar arbetsgivaren in 30% till ålderspensionen. Detta gäller avtalet ITP1 ålderspension hos Alecta. Det vill säga 42 625 x 0,045 = 1 918kr, 2 475 x 0,3 = 743kr. Totalt inbetalt från arbetsgivaren; 1 918 + 743 = 2 661kr.

Är du anställd inom kommun och region och är född 1986 eller senare omfattas du av AKAP-KL som också betalar in 4,5% av din månadslön upp till 42 625kr/månad (2021), över det betalar de in 30% som i exemplet ovan. Här betalar arbetsgivaren in till din tjänstepension redan från första arbetsdagen. Jobbar du längre än till 67 års ålder så betalar arbetsgivaren in 4,5% av lönen men inte de 30%, om du tidigare har varit berättigad till det.

Får du inbetalt till SAF-LO, betalar din arbetsgivare in till din tjänstepension från 24 års ålder (2021). Även här betalas 4,5% in på din månadslön upp till 42 625kr och all lön över den summan betalas 30%, som i räkneexemplet ovan.

Så här tycker jag att en pensionspyramid ska se ut, dina val avgör utgången!

Det finns så många att jag inte kan gå igenom alla. Logga in på Min pension för att se vad som gäller för er och läs på mer. 

Blev du klokare, eller förvärrades pensionskaoset i huvudet?

Allt text är hämtad med information från de länkar som jag har använt mig av och är skriven tillsammans med min anonyma kollega. Om ni hittar felaktigheter i texten, återkom gärna så justerar jag.

Annons

Pension – Allmän pension

Pension, ett ämne som många tassar på tå kring och inte vill sätta sig in i. En del har redan från början bestämt sig för att det är krångligt och att man inte förstår. Men dela upp den och lär dig lite åt gången. Delmål, så kan du få en fin framtid. Min mormor, på fotot ovan, tillsammans med min son. Pensionär sedan många år tillbaka och för några år sedan gick även min mamma i pension i förtid.

Den allmänna pensionen består av två delar; Inkomstpension och Premiepension. Dessa kommer att börja betalas ut tidigast när du fyller 65 år. Totalt 18,5% av din lön sätts av till den allmänna pensionen fördelat på inkomst- och premiepension. Räkneexempel: Tjänar du 10 000kr innan skatten dras bort, betalar staten in 10 000 x 0,0185 = 185kr till din allmänna pension. Om du nu inte har någon inkomst från förvärvsarbete så är även a-kassa, sjuk- och aktivitetsersättning pensionsgrundande men ger inte lika mycket som en förvärvsinkomst.

Om du öppnar det orange kuvertet, som kommer en gång om året, eller om du loggar in på minpension.se så visas den berömda pensionspyramiden. Den allmänna pensionen är basen på pyramiden, alltså det nedre skiktet (rött och orange).

Pensionspyramiden. Den röda delen av basen representerar Inkomstpensionen. Den orange delen av basen representerar Premiepensionen

Inkomstpensionen är den del som du inte kan styra över, den är baserad på den lön som du har tjänat genom arbetslivet. Den förvaltas av Pensionsmyndigheten. Av tidigare nämnda 18,5% på din lön, som betalas in av staten, går 16% till inkomstpensionen. Enda sättet att påverka den här delen är att tjäna mer pengar. Men du får inte mer inbetalt om du tjänar mer än 8,07 x inkomstbasbelopp. Enligt regeringskansliet är inkomstbasbeloppet för 2021 satt till 68 200kr, det ger en månadslön på 45 865 kr. Tjänar du mer får du alltså inte mer avsatt till din pension.

Premiepensionen är den del som du kan styra över och är, liksom inkomstpensionen, också baserad på den lön som du har tjänat genom arbetslivet. Där kan du gå in på Pensionsmyndigheten och placera dina pengar på olika fonder. Fondkollen har en guide som visar hur du gör när du byter fonder, där kan du också kolla hur fonden placerar sig med hänsyn till avkastning de senaste tio åren. Av tidigare nämnda 18,5% på din lön, som betalas in av staten, går 2,5% till inkomstpensionen. Här kan du påverka genom att både tjäna mer pengar OCH placera dem i en fond som du tror på. Den fonden behöver kanske bytas ut någon gång med tiden beroende på hur övriga fonder går. Avsätt en helg i början av varje år för att logga in och titta hur det går för den eller de fonder du har valt. Det är att rekommendera att sprida riskerna på flera fonder.

Premiepensionen är den del som, vid föräldraledighet, går att föra över till den föräldern som har lägst inkomst. Detta för att jämna ut pensionsskillnaden som uppstår för den föräldern med lägst inkomst.

Tänk på att dina val avgör vilket som är toppen eller basen på din pensionspyramid!

Nästa avsnitt kommer att behandla tjänstepensionen, det mellersta skiktet i pensionspyramiden. Det är av vikt att kolla upp om och i så fall vilket tjänstepensionsföretag din arbetsgivare använder sig av.

Detta var en enkel presentation om första delen på pensionspyramiden. Tycker ni att det är krångligt?

Allt text är hämtad med information från de länkar som jag har använt mig av och är skriven tillsammans med min anonyma kollega. Om ni hittar felaktigheter i texten, återkom gärna så justerar jag.