Pension – Tjänstepension

Oj, tjänstepension… Jag vet knappt var jag ska börja? Det är svårt att skriva om tjänstepension då det skiljer så mycket men samtidigt är så likt. Här ovan ser ni min morfar och min son. Morfar, nu 89 år, och har levt som pensionär länge!

Där kan du ha flera olika pensionsbolag/försäkring om du har varit anställd på flera olika ställen. Det här är ofta reglerat via ett kollektivavtal och det är arbetsgivaren som betalar in den här delen av din pension. Den kan du börja att plocka ut redan vid 55 års ålder.

Enligt pensionsmyndigheten så har ca nio av tio anställda tjänstepension. Du som anställd, eller blivande anställd på ett företag, bör kolla upp om det finns, eller, om det finns möjlighet att företaget betalar in tjänstepension för dig. Fackförbund har ofta förhandlat fram tjänstepension via ett kollektivavtal som är tecknat med företaget.

Tjänstepension betalar din arbetsgivare in till ett tjänstepensionsbolag, den blå delen av pensionspyramiden.

Tjänstepension finns alltid om du arbetar inom kommun, region eller statligt. Jobbar du hos en privat arbetsgivare måste du kolla upp detta. Framförallt mindre privata arbetsgivare som saknar kollektivavtal.

Utöver högre pensionsutbetalning, än om du bara skulle få den allmänna pensionen utbetald, så finns det fler fördelar med tjänstepension. Där i finns det skydd som sjukförsäkring och efterlevandeskydd. Här kan du behöva göra aktiva val men det kan också påverka utbetalningarna till dig när du ska plocka ut pengarna..

Kontrollera hur mycket som betalas in till din tjänstepension.

Jag har Alecta som tjänstepensionsbolag. Jag går under ITP1 ålderspension som gäller för oss födda 1979 och senareDet vill säga, från och med att jag fyllde 25 år började min arbetsgivare att betala in till min ålderspension. Det gör de fram till att jag fyller 65 år, vill jag jobba längre kan jag göra en överenskommelse med min arbetsgivare om att de ska betala in till ålderspensionen även efter att jag har fyllt 65 år. 

Jag som har ITP1 eller ITP2, beroende på när du är född, kan göra ändringar på Collectum. Där kan jag flytta hälften av mina besparingar till något fondkonto där jag själv kan välja vilka fonder (begränsat antal) jag tror kommer att kunna förvalta mina pengar bättre än den traditionella försäkringen. Beroende på hur riskvillig man är då den här delen, den traditionella försäkringen, är mer säker men om du väljer en fond har möjlighet att få större avkastning. Ju längre tid du har till pension, desto större risker kan du ta. När du närmar dig pension skulle jag lägga tillbaka pengarna i den traditionella försäkringen. Kolla vad som gäller för din tjänstepension.

Räkneexempel; tjänar jag 45 000kr/månad betalar min arbetsgivare in 4,5% av min månadslön upp till 42 625kr/månad. Resterande 2 475kr/månad betalar arbetsgivaren in 30% till ålderspensionen. Detta gäller avtalet ITP1 ålderspension hos Alecta. Det vill säga 42 625 x 0,045 = 1 918kr, 2 475 x 0,3 = 743kr. Totalt inbetalt från arbetsgivaren; 1 918 + 743 = 2 661kr.

Är du anställd inom kommun och region och är född 1986 eller senare omfattas du av AKAP-KL som också betalar in 4,5% av din månadslön upp till 42 625kr/månad (2021), över det betalar de in 30% som i exemplet ovan. Här betalar arbetsgivaren in till din tjänstepension redan från första arbetsdagen. Jobbar du längre än till 67 års ålder så betalar arbetsgivaren in 4,5% av lönen men inte de 30%, om du tidigare har varit berättigad till det.

Får du inbetalt till SAF-LO, betalar din arbetsgivare in till din tjänstepension från 24 års ålder (2021). Även här betalas 4,5% in på din månadslön upp till 42 625kr och all lön över den summan betalas 30%, som i räkneexemplet ovan.

Så här tycker jag att en pensionspyramid ska se ut, dina val avgör utgången!

Det finns så många att jag inte kan gå igenom alla. Logga in på Min pension för att se vad som gäller för er och läs på mer. 

Blev du klokare, eller förvärrades pensionskaoset i huvudet?

Allt text är hämtad med information från de länkar som jag har använt mig av och är skriven tillsammans med min anonyma kollega. Om ni hittar felaktigheter i texten, återkom gärna så justerar jag.

Annons

Påläst

Idag har varit en ganska lugn dag i förhållande till igår. jag har fått gjort massor av ”läxor” som jag velat sätta mig in i länge. Det är svårt att hinna med det när man är trött i kroppen och ska ta hand om en tre-åring och rådda med mat mm. Idag fick jag äntligen tiden till detta!

Oh, jag har jobbat med att läsa på ordentligt inför nästa avsnitt om pensionen – tjänstepensionen. Så mycket att läsa och så mycket olika delar som gäller… Men enda sättet att lära sig är att sitta ner och läsa på.

Jag blir sakta men säkert klokare för varje del jag får läsa på om. Och vet ni?! Ju mer man läser, desto mer intressant blir det. Lite som, ju mer man kan, desto roligare att få dela med sig. Precis som min kollega frikostigt delar med sig om det han kan och vet så vill jag också dela med mig. Jag tror att samhället blir bättre om vi alla hjälps åt att få det bättre, efter våra egna förutsättningar, tillsammans. Skillnader kommer det alltid att finnas beroende på om ni är en eller två som delar kostnader men också inkomster. Då blir förutsättningarna naturligtvis olika.

Förutom detta har jag också hunnit med en promenad i det fina vädret tillsammans med min familj, och läst igenom mängder av svar som jag har fått på annonsen för huset som vi ska hyra ut. Jag och Marcus har testat ett, för oss, nytt sätt att investera pengar. När vi har utvärderat detta ett tag så kommer det ett blogginlägg om det också. Diversifiera! Sprid dina investeringsrisker.

Vad har ni gjort idag?

Pension – Allmän pension

Pension, ett ämne som många tassar på tå kring och inte vill sätta sig in i. En del har redan från början bestämt sig för att det är krångligt och att man inte förstår. Men dela upp den och lär dig lite åt gången. Delmål, så kan du få en fin framtid. Min mormor, på fotot ovan, tillsammans med min son. Pensionär sedan många år tillbaka och för några år sedan gick även min mamma i pension i förtid.

Den allmänna pensionen består av två delar; Inkomstpension och Premiepension. Dessa kommer att börja betalas ut tidigast när du fyller 65 år. Totalt 18,5% av din lön sätts av till den allmänna pensionen fördelat på inkomst- och premiepension. Räkneexempel: Tjänar du 10 000kr innan skatten dras bort, betalar staten in 10 000 x 0,0185 = 185kr till din allmänna pension. Om du nu inte har någon inkomst från förvärvsarbete så är även a-kassa, sjuk- och aktivitetsersättning pensionsgrundande men ger inte lika mycket som en förvärvsinkomst.

Om du öppnar det orange kuvertet, som kommer en gång om året, eller om du loggar in på minpension.se så visas den berömda pensionspyramiden. Den allmänna pensionen är basen på pyramiden, alltså det nedre skiktet (rött och orange).

Pensionspyramiden. Den röda delen av basen representerar Inkomstpensionen. Den orange delen av basen representerar Premiepensionen

Inkomstpensionen är den del som du inte kan styra över, den är baserad på den lön som du har tjänat genom arbetslivet. Den förvaltas av Pensionsmyndigheten. Av tidigare nämnda 18,5% på din lön, som betalas in av staten, går 16% till inkomstpensionen. Enda sättet att påverka den här delen är att tjäna mer pengar. Men du får inte mer inbetalt om du tjänar mer än 8,07 x inkomstbasbelopp. Enligt regeringskansliet är inkomstbasbeloppet för 2021 satt till 68 200kr, det ger en månadslön på 45 865 kr. Tjänar du mer får du alltså inte mer avsatt till din pension.

Premiepensionen är den del som du kan styra över och är, liksom inkomstpensionen, också baserad på den lön som du har tjänat genom arbetslivet. Där kan du gå in på Pensionsmyndigheten och placera dina pengar på olika fonder. Fondkollen har en guide som visar hur du gör när du byter fonder, där kan du också kolla hur fonden placerar sig med hänsyn till avkastning de senaste tio åren. Av tidigare nämnda 18,5% på din lön, som betalas in av staten, går 2,5% till inkomstpensionen. Här kan du påverka genom att både tjäna mer pengar OCH placera dem i en fond som du tror på. Den fonden behöver kanske bytas ut någon gång med tiden beroende på hur övriga fonder går. Avsätt en helg i början av varje år för att logga in och titta hur det går för den eller de fonder du har valt. Det är att rekommendera att sprida riskerna på flera fonder.

Premiepensionen är den del som, vid föräldraledighet, går att föra över till den föräldern som har lägst inkomst. Detta för att jämna ut pensionsskillnaden som uppstår för den föräldern med lägst inkomst.

Tänk på att dina val avgör vilket som är toppen eller basen på din pensionspyramid!

Nästa avsnitt kommer att behandla tjänstepensionen, det mellersta skiktet i pensionspyramiden. Det är av vikt att kolla upp om och i så fall vilket tjänstepensionsföretag din arbetsgivare använder sig av.

Detta var en enkel presentation om första delen på pensionspyramiden. Tycker ni att det är krångligt?

Allt text är hämtad med information från de länkar som jag har använt mig av och är skriven tillsammans med min anonyma kollega. Om ni hittar felaktigheter i texten, återkom gärna så justerar jag.

Slappna av!

Äntligen fredag och lite lugn och ro…

Nu har årsmötet gått av stapeln, för idrottsföreningen som jag är engagerad i, och styrelsen har haft ett konstituerande möte. Alla protokoll är skrivna och skickade till justering av de båda valda justeringsmännen, som valdes under årsmötet. Nu kan jag slappna av igen, för ett litet tag, och skapa blogginlägg! Jag har faktiskt saknat att lämna ett avtryck här i bloggen. Tiden räcker tyvärr inte till allt!

Hoppas att ni får en skön fredagkväll!

Kollegor till pension

När jag blir pensionär vill jag leva ett gott liv utan att behöva vända på varenda krona. För att lyckas med detta så kommer jag att behöva göra några aktiva val själv. Egenansvar kan man kalla det. Ansvar för sitt eget välbefinnande, inget kommer serverat på silverfat.

Jag är inte bara lyckligt lottad med en underbar familj! Jag har också förmånen av att ha en superkollega som jag trivs bra ihop med. Inte bara kan vi snacka mycket ekonomi, som vi båda har stort intresse av. Vi har dessutom barn i samma ålder som vi kan ventilera och rådgöra varandra om, hur vissa situationer ska hanteras mm. Så gott med detta samarbete! Till min fördel har han redan banat väg och letat mycket information inom ekonomifrågor som berör att investera och hur olika saker fungerar, vilket jag får en stor nytta av när han vänligt och frikostigt delar med sig av den informationen.

et är ju skönt att ha så mycket som möjligt att röra sig med när man blir gammal!

Nu har vi kommit så långt att vi har börjat att diskutera pensionsspar. Något som jag behöver sätta mig in i mer. Han är strukturerad, har samlat all information i en pärm, och gjort beskrivningar om vad varje del av pensionen innebär och hur man kan påverka den. Därför tänkte jag ta honom till hjälp för att själv sätta mig in i denna djungel men även för att dela med mig av informationen på bloggen. Hade ni uppskattat det? Jag tänker att informationen delas upp på fyra olika blogginlägg för att det inte ska bli för mycket att ta in på samma gång. Tråkigt, men ändå värt att investera i sin framtid när vi i stort kan se att staten inte kommer att kunna hjälpa oss när den dagen kommer.

Så här cool vill jag känna mig när jag går hem och slutar att få lön varje månad.

I övrigt så har den här dagen gått i ett! Jag har inte hunnit att kolla av börsen förrän nu efter att den har stängt för dagen och såg med glädje att några av mina konton har slagit index idag. En härlig känsla även om jag mest har aktier som är för längre behåll.

Hade ni velat veta mer om pensionen? Den är inte så långt borta som många tror…

Internationella kvinnodagen

Firar ni den? Internationella kvinnodagen. Det kan jag inte påstå att jag gör men jag noterar den i alla fall.

Nils firade mig genom att somna på 17 minuter när jag nattade honom idag. Det måste väl anses som att bli ordentligt firad? Dessutom ska jag nu gå ut på en promenad med en riktig Power-mamma, vars sällskap jag uppskattar väldigt mycket. Det är att fira i stora mått!

I skrivande stund så kom Marcus hem och uppvaktade mig på dagen med en liten bukett rosor. Jag hade aldrig föreställt mig att få blommor idag! Ibland kan han verkligen överraska!

Hoppas att ni känner er starka idag och att inget är omöjligt! Se till att stå på er och att stärka er framtid. Kvinnor är bäst på att hushålla och spara pengar, men tyvärr alldeles för dåliga på att investera sina besparingar så att de kan få en möjlighet att växa. Ta första steget så sköter sig resten av sig självt!

Till alla kvinnor som burit oss, tryckt oss framåt och kämpat för vår jämlika ställning i samhället! Tack! Utan er ingen rösträtt, men också tack till alla män som ställt upp för att göra detta möjligt! De som också har kämpat för våra rättigheter. Men glöm aldrig! Med rättigheter kommer skyldigheter. Skyldigheter att hjälpa och stötta varandra till att vara starka individer. Kvinnor som män!

Hus uthyres

Nu hyr vi ut vår villa i Trollhättan. Ett bra område med närhet till det mesta. Mycket av det man vill åt finns på gång- eller cykelavstånd. Annons finns på blocket. Annonsen är länkad längst ned i blogginlägget.

Nu finns möjligheten att hyra ett nyrenoverat hus i Trollhättan. Med cykel når du tågstationen på 5-10 minuter, där kliver du på tåget som tar dig till Centralstationen i Göteborg på ca 35 minuter. 50 m från huset finns en busshållplats med täta avgångar och stans bästa ICA butik ligger på knappt märkbara 100 m från huset.

I skrivande stund renoveras badrummet. Kök och hall renoverades 2016. Taket är bytt, fasaden är bytt och tilläggsisolerad, fönster är bytta och det är dränerat hela vägen runt.

Här är mysigt att sitta med brasan tänd och TVn alldeles i anslutning. Du missar inget.

För mer information, besök Blocket Bostad, jag hoppas att du gillar det du ser!

Kom och hyr!

Kaffebryggaren hemma

Det där med kaffe kan ju vara en känslig sak för många. Just vår kaffebryggare är perfekt och håller en bra temperatur. Vi är ganska noga med att hålla ordning på vår bryggare och storstäder den minst två gånger om året. Det gör att den håller prestandan mycket längre.

Minst två gånger om året råkar vår kaffebryggare ut för en storstädning. Då plockar vi fram skruvmejseln och plockar ned den i sina beståndsdelar för en ordentlig rengöring. Allt plockas isär, vattenbehållaren, filterhållaren, handtaget till kaffekannan och rubbet.

Det är så skönt när man har fått bort den där sorgkanten runt metallremmen på kaffekannan. Inte för att det är så farligt men det är ju alltid estetiskt tråkigt att titta på den där svarta kanten när man serverar kaffe.

Ingen svart sorgkant av gammalt kaffe.

Vad har ni för kaffevanor hos er?

Avkopplande helger?

Att man som gravid ska ta och lugna ner sig ju närmare förlossningen man kommer, det är inget som den här familjen har förstått. Att kroppen blir tröttare, det känner jag varje kväll…

Igår sprang jag ihop närmare 10 000 steg. Jag var uppe med tuppen och gjorde frukost till familjen och hängde tvätt. Sedan hade vi en gedigen agenda framför oss. Vi var tvungna att åka till IKEA och kompletteringshandla för pågående badrumsrenovering. Sedan var vi tvungna att åka in på BAUHAUS för att välja ut en bård till våtrumsmattan i badrummet. Tydligen räcker inte väggmattan hela vägen upp till taket, där måste man skarva med en bård. Vi valde mellan att bryta av och fånga upp golvmattan lite mer eller att köra neutralt på samma färg som väggmattan, vad tycker ni?

På väg till huset och badrumsrenoveringen hämtade vi upp släpkärran för att kunna städa bort allt skräp som blivit när de rivit ut det gamla badrummet. Vi hade även fått några små, tråkiga uppgifter som att diska rent PAX-fläkten som satt över duschen och göra rent toalettstolen som vi kommer att återanvända (Vi bytte den för ca ett år sedan). Självklart kunde vi låta firman göra allt detta, men det man kan bidra med själv sparar man in i pengar till annat.

På tal om att gå i affärer just nu i rådande pandemi, så är suget inte jättestort. Definitivt inte med tanke på att de nu har gått ut med att gravida är i en större riskgrupp än vad man har trott tidigare. Nya studier visar på att fostret kan smittas och att man riskerar att föda för tidigt. Då jag redan har fött för tidigt, är jag inte sugen på att riskera att föda ännu tidigare. IKEA hade löst detta bra. Jag hade munskydd och spritade mig hela tiden, max 500 får vistas i varuhuset samtidigt. I restaurangen fick man sitta max en per bord, förutom Nils som fick sitta bredvid en av oss. Där satt vi vid var sitt bord, innan lunchen började att serveras och intog brunch innan vi begav oss till BAUHAUS.

Vi fick gjort ett ordentligt ryck i huset med det vi skulle, Nils fick vara hos mormor och morfar under tiden. Sedan ramlade vi över en husvagnsannons på ett ställe inte långt ifrån där vi befann oss. Vi passade på att åka och kika på den när vi ändå var i närheten. Det känns, just nu, som att det går att överväga ett köp den här gången. Jag vet en liten kille som skulle bli överlycklig om det skulle stå en husvagn ute på gården en dag… Men HELA dagen gick åt till bara detta.

Idag ska jag ta det betydligt mycket lugnare. Jag ska ta hand om mina odlingar i fönstret och bara njuta av dagen. Ligga lite i soffan och kanske läsa en bok eller lyssna på en pod. Mitt enda ”to-do” är en 30 minuters promenad, som jag missade igår, och att tömma hårddisken på min gamla dator som inte varit igång på fem år. Jag hittar inte sladden så jag måste skruva ur hårddisken för att kunna tömma över den på min nya dator! Skönt, då kan man slänga den gamla datorn och frigöra plats!

Hoppas att ni får en lugn och avkopplande söndag!

Till salu

Det blir aldrig tid för en MC-tur när man har en liten att ta hand om. Än mindre kommer motorcykeln att bli använd när den lilla ska komma snart. Det här dags att lämna över stafettpinnen till någon annan.

Nu har jag bestämt mig. Jag ska sälja min motorcykel. MC-stället ligger redan ute till försäljning på MarketPlace på FB. Nu ska jag skönhetsfixa motorcykeln och lägga ut den till försäljning också. Jag kommer inte att köra på den på några år och egentligen vill jag ha en annan hoj framöver. Den står och samlar damm i garaget, så det är bättre att låta någon annan ta över ägandet och ha kul i sommar.

Jag gillar frihetskänslan av att åka på två hjul och känna vinden i håret. Men oj vad jag har varit nära på att bli påkörd av en bil. Man måste verkligen tänka åt andra hela tiden när man sitter oskyddat. Den gången var i en rondell och solen stod lågt från det hållet jag kom körandes. Antagligen hade bilen A-stolpen precis där jag kom för han höll på att köra rätt in i bakdäcket på mig. Jag förstod vad som var på väg att hända och stod upp på cykeln och viftade med en hand och gormade och skrek (vilket han naturligtvis inte hörde). Jag antar att personen i fråga blev ganska chockad själv när han upptäckte vad som höll på att ske. Inget hände så jag brände vidare med aningen högre puls och en liten endorfinkick i kroppen.

Om några år när barnen är större ska jag köpa en ny hoj som jag ska använda mig av sommartid. Man blir faktiskt en bättre bilförare när man kör MC. Helt plötsligt är man mycket mer medveten om hur dålig uppsikt och koncentration man kan ha när man är ute på vägarna. Dessutom så är man medveten om hur dåligt en MC syns. Det räcker med en A-stolpe på bilen för att skymma en MC, för att inte tala om döda vinkeln.

Kör ni MC?